Thủ thuật Photoshop

Hướng dẫn sử dụng Font Awesome trong Photoshop

28/05/2015 10:00:00 SA
Font Awesome được sử dụng rất phổ biến trong việc thiết kế website. Bạn có thể sử dụng Font trên website css rất dễ dàng, tuy nhiên để sử dụng font trong photoshop cần...

Làm ảnh trong suốt bằng Photoshop

17/04/2013 3:14:00 CH
Làm ảnh trong suốt bằng Photoshop

Hướng dẫn chụp màn hình máy tính

19/02/2013 2:06:00 CH
Khi bạn muốn chụp ảnh màn hình, bạn nhấn nhút Print Screen trên bàn phím (hình dưới)

Các webiste cho phép giảm dung lượng hình ảnh

28/09/2012 4:08:00 CH
Website cho phép giảm dung lượng hình ảnh lên đến hơn 50%

Đóng dấu ảnh hàng loạt với Picture Resize Genuis

16/04/2012 10:57:00 SA
Picture Resize Genuis là chương trình sử dụng để chỉnh sửa, đổi tên, thay...

Chỉnh sửa kích thước hình ảnh bằng JPEG Resizer

09/03/2012 2:17:00 CH
Thay đổi kích thước ảnh hàng loạt bằng công cụ JPEG Resizer