Hướng dẫn quản lý Tab

Sửa, xóa tab đã có

07/02/2012 10:28:00 SA
Tìm hiểu các thao tác sắp xếp, thay đổi trạng thái, sửa, xóa tab đã có

Thêm tab vào Tabgroup

07/02/2012 9:42:00 SA
Thêm tab vào Tabgroup là chức năng cho phép người quản trị thêm các nội dung cho Tabgroup (hay còn gọi là các tab con chưa nội dung)....

Thêm mới Tabgroup

07/02/2012 8:54:00 SA
Tab là một chức năng quản lý thông tin theo dạng gói, nghĩa là người quản trị có thể tạo ra một chủ đề thông tin, và trong chủ đề thông...

Sửa, xóa Tabgroup

07/02/2012 8:54:00 SA
Các thao tác đơn giản với tabgroup