Hướng dẫn quản lý thư viện ảnh

Thêm hình (video) vào Album

13/04/2012 12:00:00 SA
Nội dung được thêm ở đây có thể là ảnh, là video tuỳ vào album. Về cơ bản, Album video hay ảnh là giống nhau về các thực hiện, chỉ khác...

Xuất album ra mã HTML

12/04/2012 12:00:00 SA
Xuất album ra mã HTML là tạo cho album một đoạn mã để nhúng vào những mục khác trên website (có thể là bài viết hoặc sản phẩm)

Thêm thư viện hình ảnh

23/02/2012 10:49:00 SA
Thư viện hình ảnh là chức năng quản lý các hình ảnh, video được sắp xếp theo bộ sưu tập trong website, thường sử dụng vào các mục như: Hình...

Xóa, sửa nội dung album

23/02/2012 10:49:00 SA
Chỉnh sửa nội dung trong album là thay đổi các nội dung có sẵn, có thể xóa, thêm mới hoặc sửa tùy vào từng trường hợp cụ thể.