Hướng dẫn quản lý module

Sử dụng Unicode dựng sẵn cho tiêu đề, nội dung

20/06/2014 1:48:00 CH
Sử dụng Unicode dựng sẵn cho tiêu đề, nội dung

Chèn địa điểm trên bản đồ vào Tour - Hotel

22/10/2012 3:39:00 CH
Hướng dẫn đính kèm địa điểm chứa trên bản đồ vào tour hoặc hotel tương ứng (Dùng cho website du lịch).

Thêm,Sửa,Xóa địa điểm trên bản đồ trong hệ thống

22/10/2012 2:34:00 CH
Hướng dẫn chi tiết cách thức thêm địa điểm, chỉnh sửa và xóa địa điểm trên bản đồ.

Hướng dẫn chèn Flash vào nội dung bài viết

17/10/2012 4:15:00 CH
Hướng dẫn chèn Flash vào nội dung bài viết

Hướng dẫn cấu hình gửi nhận Email

26/09/2012 11:35:00 SA
Hướng dẫn cấu hình thông số để gửi email thành công trên website

Hướng dẫn Backup dữ liệu trên website

13/09/2012 1:20:00 CH
Hướng dẫn backup Database trong website

Hướng dẫn nhập bài viết theo dạng chi nhánh đại lý

25/08/2012 2:51:00 CH
Hướng dẫn nhập bài viết theo dạng chi nhánh đại lý

Chèn bản đồ Google Map vào nội dung bài viết

25/08/2012 1:38:00 CH
Hướng dẫn chèn Bản đồ Google Map vào nội dung bài viết

Thêm từ khóa - nội dung mô tả cho hình ảnh tĩnh

20/08/2012 2:21:00 CH
Cấu hình thêm từ khóa tìm kiếm vào hình ảnh trên...

Cập nhật: Tiêu đề, từ khóa, mô tả cho sản phẩm

02/08/2012 1:32:00 CH
Hướng dẫn cấu hình SEO cho sản phẩm

Cập nhật: Tiêu đề, từ khóa, mô tả, trạng thái robots cho từng trang

31/07/2012 5:10:00 CH
Thiết lập cấu hình SEO trang web  trong quản trị Digivision

Cập nhật: Tiêu đề, từ khóa, mô tả loại sản phẩm

31/07/2012 4:48:00 CH
Cập nhật SEO: Tiêu đề, từ khóa, mô tả cho loại sản phẩm

Cách gắn link liên kết khi nhấn chuột vào trang

05/07/2012 5:54:00 CH
Khi người dùng tạo ra các trang trong hệ thống, mặc định các trang này sẽ được gắn các liên kết được quy định sẵn, tuy nhiên nhu cầu thực tế...

Cách đăng nhập và chọn ngôn ngữ để quản trị

04/07/2012 8:51:00 SA
Hướng dẫn đăng nhập và chọn ngôn ngữ muốn quản trị nội dung

Thêm thông số khi nhập sản phẩm

18/06/2012 10:54:00 SA
Phần thông số sản phầm thường được xác định trước và khi người dùng nhập liệu chỉ cần lựa chọn trong danh sách có sẵn, tuy nhiên có trường hợp...

Xóa cache và khởi động lại ứng dụng web khi gặp lỗi

31/03/2012 12:00:00 SA
Cách xóa cache và khởi động lại ứng dụng web khi gặp lỗi

Đặt lịch khởi động lại IIS

30/03/2012 10:18:00 SA
Cách đặt lịch để khởi động định kỳ IIS trên Window

Chèn bảng vào bài viết

13/03/2012 9:12:00 SA
Hướng dẫn chèn bảng vào bài viết

Chèn video clip định dạng FLV vào nội dung bài viết

12/03/2012 12:00:00 CH
Chèn video clip định dạng FLV vào nội dung bài viết

Tạo thêm tên miền (domain) cho website trong IIS

12/03/2012 11:22:00 SA
Tạo thêm tên miền (domain) cho website trong IIS

Phân quyền thư mục trên windows

12/03/2012 10:34:00 SA
Mặc định khi cài đặt website, các thư mục không được cấp quyền Everyone ghi...

Chèn ảnh vào bài viết

07/03/2012 10:34:00 SA
Chèn ảnh và các thao tác căn chỉnh ảnh trong bài viết

Điều chỉnh tùy biến thông báo lỗi 404 cho trường hợp Rewrite Extention Less

05/03/2012 3:33:00 CH
Điều chỉnh tùy biến thông báo lỗi 404 cho trường hợp Rewrite Extention Less

Hướng dẫn tạo Favicon cho Website

03/03/2012 10:45:00 CH
Thông thường các website trên mạng đều có một icon nhỏ trên gần thanh address của trình duyệt người ta gọi đó là Favicon của Website.

Nhúng video từ Youtube vào website

02/03/2012 4:27:00 CH
Nhúng video từ trang web chia sẻ video Youtube giúp website lấy các...

Sử dụng công cụ soạn thảo (Editor) trên website

27/02/2012 4:04:00 CH
Bộ soạn thảo là công cụ cho phép người quản trị nhập dữ liệu (bài viết, hình ảnh, flash), cho phép người quản trị căn chỉnh văn bản, chèn link, vẽ...

Hướng dẫn chèn Google Analytics ID vào website

27/02/2012 10:40:00 SA
Google Analytics cho biết cách mọi người tìm thấy trang web của bạn, cách họ khám phá trang web và cách bạn có thể nâng cao trải...