Quản lý văn bản tài liệu

Sửa tài liệu

29/02/2012 11:40:00 SA
Sửa tài liệu là thao tác cập nhật lại thông tin các tài liệu có sẵn trên website, bao gồm các hành động cập nhật, xóa,...

Thêm nhóm tài liệu

28/02/2012 2:53:00 CH
Nhóm tài liệu cho phép người quản trị chia các tài liệu...

Thêm tài liệu

09/02/2012 1:51:00 CH
Thêm tài liệu là chức năng cho phép thêm các tài liệu vào các nhóm đã tạo ra, từ đây người xem có thể tải...