Quản lý sản phẩm

Cách sắp xếp mặc định của Sản phẩm

13/08/2014 4:38:00 CH
Cách sắp xếp mặc định của Sản phẩm

Thêm tab nội dung khi vào xem chi tiết sản phẩm

21/01/2013 6:48:00 CH
Thêm tab nội dung khi vào xem chi tiết sản phẩm

Quản lý Tạo Bảng giá và đặt hàng cho sản phẩm

21/01/2013 6:48:00 CH
Quản lý Tạo Bảng giá và đặt hàng cho sản phẩm

Chèn địa điểm trên bản đồ vào Tour - Hotel

22/10/2012 3:39:00 CH
Hướng dẫn đính kèm địa điểm chứa trên bản đồ vào tour hoặc hotel tương ứng (Dùng cho website du lịch).

Cập nhật: Tiêu đề, từ khóa, mô tả cho sản phẩm

02/08/2012 1:32:00 CH
Hướng dẫn cấu hình SEO cho sản phẩm

Thêm màu sắc sản phẩm

18/02/2012 8:53:00 SA
Thêm màu sắc sản phẩm cho phép người quản trị thêm những...

Chèn thư viện hình ảnh vào sản phẩm

18/02/2012 8:53:00 SA
Trong cấu trúc của website thương mại có các sản phẩm, trong mỗi sản phẩm thường có một hoặc nhiều bộ thư viện hình ảnh để minh họa cho sản phẩm đó...

Thêm thông tin chi tiết sản phẩm

17/02/2012 3:55:00 CH
Thêm thông tin chi tiết sản phẩm là thêm các thông tin...

Chỉnh sửa sản phẩm

14/02/2012 11:14:00 SA
Sau khi thêm, sản phẩm sẽ được liệt kê ở Danh mục sản phẩm, tại đây người...

Thêm sản phẩm mới

09/02/2012 8:30:00 SA
Thêm sản phẩm là chức năng cho phép người quản trị thêm sản phẩm vào gian hàng trên website.