Cấu hình phần mềm

Hướng dẫn tạo lịch trình & hiển thị lịch trình trên Map google

24/05/2015 10:05:00 SA
  Hướng dẫn tạo lịch trình & hiển thị lịch trình trên Map google

Thay đổi đường dẫn ngôn ngữ chuẩn Google

26/03/2015 3:27:00 CH
Hướng dẫn thay đổi từ /?slangid=vi-VN sang domain/vi hoặc domain/en

Cấu hình IIS để chạy video định dạng FLV

15/05/2013 12:05:00 CH
Cấu hình để chạy video với định dạng FLV

Hướng dẫn cài đặt MS SQL 2008

26/04/2012 3:51:00 SA
Hướng dẫn cài đặt MS SQL 2008

Đặt lịch khởi động lại IIS

30/03/2012 10:18:00 SA
Cách đặt lịch để khởi động định kỳ IIS trên Window

Tạo thêm tên miền (domain) cho website trong IIS

12/03/2012 11:22:00 SA
Tạo thêm tên miền (domain) cho website trong IIS

Phân quyền thư mục trên windows

12/03/2012 10:34:00 SA
Mặc định khi cài đặt website, các thư mục không được cấp quyền Everyone ghi...