Cấu hình Email

Hướng dẫn cấu hình gửi nhận mail (Microsoft Office Outlook 2007)

Bạn mở Microsoft Office Outlook 2007 => Tools, chọn Account Settings...Ở Tab E-mail, bạn nhấn nút NewBạn chọn Microsoft Exchange, POP3, IMAP, or HTTP và nhấn NextBạn check vào ô Manually configure server settings or additional server types và nhấn NextBạn chọn Internet E-mail và nhấn NextNhập thông tin vào các ô

Lưu ý: Các phần sau:

E-mail Address: ten@mailcongty.com

Imcoming mail server: mail.tencongty.com

Outgoing mail server: mail.tencongty.com

User Name: ten@tencongty.comIncoming Mail server và Outgoing Mail server(SMTP): bạn nhập mail.tendomain
Lưu ý: Bạn Không check vào Require logon using Source Password Authentication(SPA)

Bạn Click More SettingsỞ tab Outgoing Server bạn nhớ check vào My outgoing server (SMTP) requires authentication
Bạn nhấn ok => Next => Finish để hoàn tất

Cấu hình lưu lại một bản email copy trên server
Bạn click More settings...
=> check vào Leave a copy of messages on the server


Người đăng: thachlan
Lượt xem: 15244 Cập nhật lần cuối: 17/05/2013 8:59:00 SA
Tag: