Hướng dẫn chung

Hướng dẫn cài đặt website bằng Plesk

1. Đăng nhập vào Plesk

Để đăng nhập vào hệt thống plesk panel thực hiện các bước sau(hình 1): 
- Trên trình duyệt web gõ vào địa chỉ: https://ip:8443 (ip của host) hoặc 
https://yourdomain.com:8443 (yourdomain.com là tên miền của bạn). 
- Nhập vào UserName và Passwords mà nhà chúng tôi đã gửi qua mail cho bạn. 
- Click vào nút "Log in" để tiến hành đăng nhập. 

2. Tạo website 

Tạo domain cho website: Để cài đặt một website lên host, ta thực hiện theo các bước sau: 
Ở màn hình Home(Hình 02), click “Domains”, click “ Create Domain ”. Điền các thông tin về website, bấm “Finish” đợi vài giây để chương trình tạo các thư mục website. 

Domain Form: 
Domain name: Nhập vào tên miền của bạn. 
Assign IP address: 123.30.135.176 (shared) 
Use domain template settings: chọn gói hosting 

Service: 
Switch on service: Mail( check ) 
Hosting configuration: 
Hosting type: 

Web Site Hosting: Đặt web trên server này. 
Forwarding: Chuyển hướng tới một website khác 
No Hosting: Không đặt web trên server. 
Hosting settings 

Login: Nhập vào username tài khoản FTP mà bạn muốn sử dụng để truy cập vào 
trang web thông qua một chương trình FTP và Microsoft FrontPage. 
Password: Nhập vào mật khẩu tài khoản FTP. 
Confirm password: Xác nhận lại mật khẩu. (Xem hình 3 , hình 4) 
 
Chú ý: Code website sẽ được đặt trong thư mục “httpdocs” trên host(xem mục II.4 bên dưới), sử dụng CuteFTP hoặc các phần mềm FTP để Upload các file lên host.Domain alias: Để add thêm một domainalias vào domain chính, ta thực hiện như sau: 
Ở màn hình Home(Hình2): Domain -> chọn domain cần tạo alias -> Website  -> “Domain Aliases” -> “Add Domain Alias” 

Nhập vào thông tin về domain: Như hình bên dưới3. Quản lý Database
 
Tạo mới database: Để tạo một database cho website ta thực hiện như sau: 
Ở màn hình Home(Hình2) chọn Domain -> chọn domain cần thực hiện -> tìm mục “Applications & Services” -> “Databases” -> “Add New Database”. 
Database name: Tên database 
Type: Kiểu database (chỉ hỗ trợ MS SQL Server và MySQL) 
Database server: localhost\sqlexpress hoặc Local MySQL Server 
Nhập vào các thông tin trên và bấm “OK” để tiếp tục Click “Add New Database User” để tạo “User” và “Password”cho database. 
Database user name: Tên user 
New password: Mật khẩu 
Confirm password: Nhập lại mật khẩu 
Bấm “OK” để hoàn tấtviệc tạo database. 


Restore database từ file backup trên máy: Để restore một database được backup dưới máy cá nhân, ta thực hiện như sau: 
Ở màn hình Home(Hình2) chọn Domain -> chọn domain cần thực hiện tìm mục “File” -> click“Backup Manager” 


Click “Upload Backup File”, để chọn file database backup dưới máy cá nhân. 
Database name: database muốn restore 
Database backup file: click “ChooseFile” chọn file backup từ máy cá nhân 
Restore database backup immediately upon uploading: Check vào đây để restore database. 
Chọn OK để hoàn tất restore. 

 
 
4. Sửa Web.config để kết nối đến Database

Sử dụng CuteFTP để truy cập httpdocs tìm đến file web.config.
Sửa file web.config trong thư mục cài đặt của web, mở file với Notepad, tìm tới key với giá trị là tài khoản kết nối vào SQL đã tạo ở trên như sau “DigitvisionCMS”:
<add key="DigitvisionCMS" value="Server=(local);Database=;UID=;PWD=;Pooling=yes;Connect Timeout=100;"/>
: Tên Database đã tạo ở bước Tạo mới Database
: Tên Đăng nhập đã tạo ở bước Tạo người dùng mới (Add New Database User)
: Như trên.

5. Phân quyền FileManagerBấm vào File Manager: Bạn vào folder /httpdocs

Bạn tìm đến Folder FileManager --> và ở cùng dòng có cái khóa (Change Permission for Director)Tại đây Bạn chọn chọn tài khoản trong mục Group or user name và click hết vào mục Permissions for IUSR ở cột Allow rồi chọn Ok là được* Chú ý: Nếu phát sinh lỗi vào web.config thêm dòng sau vào dưới <modules>

<remove name="Session" />
        <add name="Session" type="System.Web.SessionState.SessionStateModule" />

Tiếp theo thêm đoạn sau dưới key </security>

<defaultDocument>
            <files>
                <clear />
                <add value="default.aspx" />               
            </files>
        </defaultDocument>
 

Rất trân trọng cảm ơn!


 
 
Người đăng: hieuvd
Lượt xem: 7108 Cập nhật lần cuối: 13/03/2014 1:28:00 CH
Tag: