Thủ thuật Photoshop

Hướng dẫn sử dụng Font Awesome trong Photoshop

Font Awesome được sử dụng rất phổ biến trong việc thiết kế website

Bạn có thể sử dụng Font trên website css rất dễ dàng, tuy nhiên để sử dụng font trong photoshop cần thực hiện những bước sau đây.

#1. Tải font và cài đặt

  • Vào website Font Awesome page và download font về.
  • Tìm thư mục: /font-awesome/fonts/
  • Copy file FontAwesome.otf  và thư mục font trên máy tính thường là C:\Windows\Fonts\

#2. Chèn Icon vào Photoshop

  1. Mở link này icons page.
  2. Chọn icon cần lấy bôi đen và copy
font awesome

Ở Photoshop tại file mới

  1. Chọn công cụ texttool
  2. Paste icon vừa copy ở bước trên vào
font awesome
  1. Bôi đen text
  2. Lựa chọn font FontAwesome ở Menu Font.
font awesome

Chúc các bạn thực hành thành công!
Người đăng: thachlan
Lượt xem: 10974 Cập nhật lần cuối: 28/05/2015 10:00:00 SA
Tag: