Tiện ích

Kiểm tra thông tin không chuẩn khi chia sẻ qua facebook

29/09/2014 6:24:00 CH
Bạn thường gặp các lối sau khi chia sẻ bài viết qua facebook (bằng nút share hoặc copy link): Lỗi ko hiện đc hình ảnh, hình ảnh bị cũ,.. Sau đây là...

Khung Comment Facebook

05/08/2014 11:04:00 SA
Điều chỉnh khung comment Facebook khi bị fix kích thước

Hướng dẫn chỉnh tên và icon cho tab fanpage trên facebook

05/06/2014 4:15:00 CH
Hướng dẫn chỉnh tên và icon cho tab fanpage trên facebook