Tiện ích

Khung Comment Facebook

B1: Vào các trang master của Website tìm dòng

 <meta content="width=device-width, initial-scale=1" name="viewport" id="viewport" runat="server" />

B2: Xóa dòng đó đi

B3: Vào quản trị Xóa Clear Cache + Reset App

Chúc các bạn thành công


Người đăng: hieuvd
Lượt xem: 2114 Cập nhật lần cuối: 05/08/2014 11:04:00 SA
Tag:

Tài liệu cùng chuyên mục