Hướng dẫn quản lý module

Cách chọn thẻ từ h1-h6 áp dụng cho tiêu đề module

Bước 1: bạn phải vào phần thiết kế trang (chọn 1 trang mà bạn muốn ) như hình sau:

 

 

Bước 2: Chọn Module mà bạn muốn gắn thẻ H1 đến H6. Ví dụ như Bạn muốn thay đổi chữ Thư Ngỏ thì bạn sẽ chọn chữ Design ở trên góc trên màn hình và tìm đến đúng vị trí của Module thư ngỏ. Và click chuột chọn như hình sau:

 

 

Bước 3: Khi click được như hình trên thì bạn ấn lại vào chữ Design để tắt phần Design trang đi. Đồng thời sẽ hiện lên bảng Cấu hình thành phần và ở đây bạn sẽ chọn thẻ H1 đến H6. Nếu bạn không chọn bất cứ loại thẻ nào thì tự động sẽ mặc định là thẻ H3:

 

 

Bước 4: Bạn chọn Lưu cấu hình và Tiêu đề sẽ được gán thẻ như bạn mong muốn. Chúc bạn thành công

 

Người đăng: hieuvd
Lượt xem: 2307 Cập nhật lần cuối: 25/03/2013 4:38:00 CH
Tag:

Tài liệu cùng chuyên mục

Quản lý module Sản phẩm (14/02/2012 11:31:00 SA)