Email & Newsletters

Hướng dẫn tạo thành viên đăng kí

Bài hướng dẫn dưới đây sử dụng cho mục đích tạo thành viên được quyền đăng nhập vào website (Không phải phần quản trị web) để đọc những nội dung thông tin ẩn trên web.

Bước 1: Trên thanh menu mục quản trị, chọn mục Thành viên > Tạo thành viên


Sau khi chọn, giao diện hiển thị cho mục tạo thành viên.

Bước 2: Điền các trường thôg tin như dưới đây:
 

1. Tên đăng nhập: Điền tên đăng nhập của thành viên mới, tên đăng nhập không chứa các kí tự đặc biệt và khoảng cách.

2. Tên người dùng: Tên của người sử dụng tài khoản đăng nhập.
3. Email: hòm thư điện tử của người sử dụng tài khoản.

4. Vai trò: Mặc định để Register Users. (Không được thay đổi)
Chú ý: Các thành viên mới tạo ra chỉ để đăng nhập trên website nên khi tạo để mặc định mục vai trò là Register Users.
 
5. Thuộc nhóm: Đưa vào nhóm thành viên phù hợp để đọc tài liệu (Xem thêm cách tạo nhóm thành viên tại đây)

6. Cho phép tự thay đổi mật khẩu: Cho người sử dụng tài khoản được quyền đổi mật khẩu của mình.

7. Cần thay đổi mật khẩu trong lần đăng nhập kế tiếp: Bắt buộc người sử dụng khi đăng nhập vào phải thay đổi mật khẩu trong lần đầu tiên đăng nhập

8. Tích vào cho phép nếu muốn đặt thời gian hết hạn (Mặc định là 30 ngày) : Hạn chế số ngày sử dụng của tài khoản trong thời gian nhất định.

9. Mật khẩu: Điền mật khẩu của người đăng kí

10. Nhập lại mật khẩu: Nhập lại đúng các kí tự trong mục mật khẩu ở trên.

11. Gửi thông báo qua Email: Cho phép sau khi đăng kí, các thông tin trên sẽ được gửi vào email của người sử dụng (Mục 3)

Bước 3: Sau khi điền đầy đủ các trường thông tin như hình vẽ trên, chọn Thêm mới.
Người đăng: hieulq
Lượt xem: 2081 Cập nhật lần cuối: 05/01/2013 9:54:00 SA
Tag: