Hướng dẫn quản lý tin tức

Cấu hình trang trả về kết quả tìm kiếm bài viết

Về phần search thường bị lỗi chỉ chèn form mà ko link đến trang kết quả tìm kiếm.
 
Thực hiện theo 2 các sau:
 
1. Tạo một trang kết quả tìm kiếm đặt tên là articlesearch (hiện thị trên url dạng /articlesearch.aspx) sau đó chèn module danh sách tin tức cấu hình giống như phần hiện thị tin tức khác.
Cách này có ưu điểm là không cần cấu hình trong module mà tự động nhận luôn, tuy nhiên trường hợp mỗi ngôn ngữ có một trang tìm kiếm khác nhau thì sẽ dễ bị nhầm lần khi đó nên làm theo cách 2

2. Tạo một trang kết quả tìm kiếm đặt tên không trùng với articlesearch, sau đó chèn module danh sách tin tức cấu hình giống như phần hiện thị tin tức khác.

Tiếp tục vào cấu hình của module Articles - SearchBox phần nâng cao chọn trang vừa tạo ở trên trong mục  "Chọn trang".

Ngoài ra để cấu hình url thân thiện trong trường hợp tag bài viết tham khảo bài viết sau: 

http://support.digisoft.com.vn/toi-uu-seo/toi-uu-duong-dan-cho-the-tag-trong-bai-viet.aspx
 
Người đăng: thachlan
Lượt xem: 1638 Cập nhật lần cuối: 13/01/2015 11:38:00 SA
Tag: