Thủ thuật khác

Nhúng video Youtube bằng Iframe

Bước 1: Chọn vào biểu tượng:

 

Và giao diện nó sẽ hiện ra như sau:

 

 

Bước 2: Copy toàn bộ link trên thanh địa chỉ và paste vào ô Url. 

Chú ý: copy toàn bộ link kể cả phần https:// (ví dụ: https://www.youtube.com/watch?v=qETmjoSQ1Do)

Sau đó ấn chữ Đồng ý thì ta đã có được một đoạn videos được nhúng từ youtube sang Website

 

 

Người đăng: thachlan
Lượt xem: 2537 Cập nhật lần cuối: 02/08/2013 1:29:00 CH
Tag: