Tối ưu cho Mobile

Golive webmobile chạy với tên miền m.tencongty.com.vn

Bước 1: Cấu hình tên miền m.tencongty.com.vn trỏ về IP của server

Bước 2: Cấu hình tên miền này vào host bằng cách liên lạc với quản trị viên hoặc sử dụng phần cấu hình site trong Digi.Portal

Bước 3: Mở web.config ở thư mục gốc của website

Bước 4: Tìm đến đoạn <appSettings> và thêm 4 khóa như sau trước đoạn </appSettings>

<appSettings>

   ......

    <add key="MobileUrl" value="http://m.tencongty.com.vn/Pages//trang-chu.aspx" />
    <add key="MobileDomain" value="m.tencongty.com.vn" />
   <add key="MobileHomePage" value="" />
   <add key="IgnoreMobileDevices" value="" />
</appSettings>

= Mã của trang chủ của phần webmobile
IgnoreMobileDevices = Khóa này lưu các tên các thiết bị được bỏ qua không chuyển hướng sang webmobile, mỗi thiết bị cách nhau bằng dấu phẩy.  VD: ipad,iphone ...

Bước 5: Lưu lại web.config

Lưu ý: Trước khi edit cần backup lại file web.config tránh trường hợp bị lỗi.

Trân trọng!
Người đăng: thachlan
Lượt xem: 1917 Cập nhật lần cuối: 18/12/2013 2:08:00 CH
Tag:

Tài liệu cùng chuyên mục