Thủ thuật SEO

Cách cấu hình trang lỗi 404 tùy biến

Thông thường khi không tạo trang 404 tùy biến hệ thống sẽ tự động điều hướng trang lỗi về trang Error.aspx, tuy nhiên trang lỗi mặc định này giao diện đơn giản không ăn theo nhận diện và không đảm bảo các tiêu chuẩn về làm SEO. Vậy để làm tạo một trang 404 đảm bảo cho phép tùy biến dễ dàng như chèn module, cầu hình nội dung hiện thị ... ta làm như sau.

Bước 1: Vào phần quản lý trang tạo một trang đặt tên trang là customerror, như vậy từ bây giờ mỗi lần trang bị lỗi sẽ được chuyển hướng đến trang này thay vì là trang Error.aspx

Trường hợp không chuyển hướng được vui lòng kiểm tra các nguyên nhân sau:

1. Cấu hình trong web.config: <httpErrors errorMode="Custom" existingResponse="PassThrough"> bỏ cái đoạn existingResponse="PassThrough" đi là được
Người đăng: thachlan
Lượt xem: 1782 Cập nhật lần cuối: 30/06/2014 3:16:00 CH
Tag: