Thủ thuật SEO

Tối ưu đường dẫn cho thẻ tag trong bài viết

Trước đây khi sử dụng các thẻ tag sẽ hiện dạng như sau: /articlesearch.aspx?keyword=abc, không được thân thiện thì có dấu ?
 
Nay sửa thành dạng: /tag/abc.aspx (html).
 
VD: http://www.sisterstoursvn.com/travel-blog/travel-news.html, 
http://www.cosianatour.com
 
Để áp dụng các làm như sau:
 
0. Nâng cấp Digivision.Portal.Articles.dll ở thư mục Bin của WebClone

1. Vào Config ở root mở file Articles.config, thêm một dòng 
 
<ArticlesEnableTagSeoUrl>True</ArticlesEnableTagSeoUrl>, lưu ý   <ArticlesIsConfig>True</ArticlesIsConfig> phải đặt bằng True mới có hiệu lực.
 
2. Sau đó vào phần quản lý trang tạo ra 1 trang đặt tên trang là tag để sau này khi tìm kiếm các tagitem sẽ đổ về trang này để hiện danh sách tìm được.

Nếu chưa hiệu lực thì nhấn xóa cache hoặc reset app để áp dụng
Người đăng: thachlan
Lượt xem: 2207 Cập nhật lần cuối: 29/11/2013 10:08:00 SA
Tag: